תקנון

 •  הכניסה למתחם תחת השפעת סמים ו/או אלכוהול אסורה.

 • אסור בתחליט האיסור לנהוג באלימות.

 • יש לפעול פי הוראות המפעיל לאורך כל הפעילות. במידה ואין נשמעים להוראות המפעיל, יכול המפעיל להביא, באופן מיידי, לסיום הפעילות.

 • יש לשמור על התפאורה .

 • החברה לא תהיה אחראית ולא תשא בכל נזק שנגרם ללקוח כתוצאה משימוש או פעולה לא סבירה של הלקוח במהלך הפעילות.

 • הפעילות כולה מוקלטת ומצולמת.

"SHOW TIME" שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לבטל הזמנות קיימות לפי שיקול דעתה במקרים הבאים:

 • אם הזמנה כפולה בעקבות תקלה טכנית.

 • הזמנה שלא בוצעה כהלכה.

 • טעות ברישום פרטי התקשרות.

 • תקלה שלא מאפשרת הפעלה תקינה של הפעילות.

 • תקנון הזמנות:

 • כדי להזמין משחק באתר צריך לבחור משחק ואת הזמן המתאים ולאחר מכן למלא פרטים אישיים.

 • לאחר הרישום למשחק החברה תיצור קשר עם הלקוח והלקוח יתבקש לשלם 120 ש"ח מקדמה עבור שמירת המשחק. אם הלקוח יבחר שלא לשלם את המקדמה, החברה תבטל את הזמנתו וההגעה לשמחק תהיה על בסיס מקום פנוי בלבד.

 • תשלום המקדמה יקוזז ממחיר הפעילות המלאה.

 • תקנון ביטולים:

 • ביטול או שינוי של הזמנה יתאפשר בטלפון 054-5409347  או באמצעות מערכת הביטולים שנשלח במייל.

 • ביטול או שינויי של זמן ההזמנה בפחות מ24 שעות לפני תחילת המשחק – לא יחויב הלקוח בדמי מקדמה ויקבל החזר של דמי המקדמה בקיזוז דמי ביטול עסקה (10 ש"ח).

 • שינוי או ביטול של זמן ההזמנה בפחות מ-24 שעות לפני תחילת המשחק, לא יוחזרו דמי המקדמה ששילם, גם במקרה שבוצעה הזמנה פחות מ-24 שעות לפני תחילת המשחק.